ทำไมจึงต้องตรวจสุขภาพ?
อายุเท่าไรจึงควรตรวจสุขภาพ?
ควรตรวจอะไรบ้าง?

ฟังคำตอบได้จาก:
นายแพทย์เฉลิมพล กิจชระโยธิน
แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center

ปีนี้คุณตรวจสุขภาพแล้วหรือยัง?

 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพ

  1. สำหรับคนทั่วไป ป้องกันหรือเฝ้าระวังโรค
  2. ตรวจสุขภาพก่อนรับคนเข้าทำงาน
  3. ชาวต่างชาติตรวจสุขภาพเพื่อต่อใบอนุญาตทำงาน

อายุที่ควรเริ่มตรวจสุขภาพ

การแพทย์แนะนำให้คนทั่วไปเริ่มตรวจสุขภาพประจำปีเมื่ออายุ 35 ปี ขึ้นไป แต่ในความจริงเราตรวจสุขภาพตั้งแต่เด็กแล้ว เพื่อป้องกันโรค ฉีดวัคซีน

ตรวจสุขภาพอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพพื้นฐาน

  • คัดกรองความดันโลหิต
  • เจาะเลือดดูความผิดปกติเรื่อง เบาหวาน ตับ ไต ไขมัน กรดยูริก

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง

  • มะเร็งปากมดลูก
  • เต้านม

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย

  • อุจจาระ ดูภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร มะเร็งลำไส้ เจอในผู้ชายมากกว่า
  • ผู้ชายที่อายุ 55-60 ตรวจต่อมลูกหมากเพิ่ม เพื่อดูมะเร็งต่อมลูกหมาก

อื่นๆ

  • เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เมื่อแพทย์แนะนำ