ป๋อม นรินทร์ “The Voice” Behind Beautiful Songs ตอนที่ 10: คุณสมบัติของผู้แปลเพลง

ฟังคุณ "ป๋อม นรินทร์" ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการแปลเพลงมาก็เยอะแล้ว ทีนี้ถ้าเราอยากจะลองแปลเพลงเองบ้างล่ะ นอกจากจะต้องมีความสามารถทางภาษาแล้ว จำเป็นไหมว่าต้องร้องเพลงเก่งด้วย? ลองมาฟังกัน!

ป๋อม นรินทร์: ‘The Voice’ Behind Beautiful Songs ตอนที่ 9: ผังสัมผัส หรือ ฉันทลักษณ์ในบทเพลง

เคยสังเกตไหมเวลาฟังเพลง ว่าบทเพลงจะยิ่งไพเราะ เมื่อถ้อยคำในเพลงส่งสัมผัสกัน นี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเพลงไทย เมื่อถ่ายทอดเพลงจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทย หากใส่ “ฉันทลักษณ์” หรือ “ผังสัมผัส” แบบไทยลงในบทเพลงนั้นด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เพลงนั้นไพเราะรื่นหูยิ่งขึ้น ฟังคุณ "ป๋อม นรินทร์" ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music สู่บทเพลงไทยอันไพเราะ พูดถึง “ผังสัมผัส” หรือ “ฉันทลักษณ์” ในบทเพลงกันต่อเลยในตอนที่ 9 นี้

ป๋อม นรินทร์ ‘The Voice’ Behind Beautiful Songs ตอนที่ 8: เสียงวรรณยุกต์

เสียงวรรณยุกต์ของไทยเรา ทั้งสามัญ เอก โท ตรี จัตวา ความสัมพันธ์กับการเลือกคำไปใส่ในเพลงมากน้อยแค่ไหนนะ ฟังคุณ "ป๋อม นรินทร์" ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music สู่บทเพลงไทยอันไพเราะ มาขึ้นกระดานสอนเรื่องวรรณยุกต์ให้เรากันเลยดีกว่า ในตอนที่ 8 นี้

ป๋อม นรินทร์: ‘The Voice’ Behind Beautiful Songs ตอนที่ 7: ปัจจัยของการแปลเพลงเพื่อร้อง

หากนึกอยากจะแปลเพลงเพื่อเอามาร้องขึ้นบ้างละก็ จะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง จะแปลได้ง่ายๆ อย่างที่คิดหรือไม่นะ ฟังคุณ "ป๋อม นรินทร์" ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music สู่บทเพลงไทยอันไพเราะ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้เราฟังกันต่อใน "ตอนที่ 7: ปัจจัยของการแปลเพลงเพื่อร้อง"

ป๋อม นรินทร์: ‘The Voice’ Behind Beautiful Songs ตอนที่ 6: ภาษาที่ใช้ในการแปลเพลง

ฟังคุณป๋อม นรินทร์ ร้องเพลงแปลเพราะๆ ให้เราฟังมาก็หลายคลิปแล้ว พอจะสรุปได้หรือยังว่า ภาษาที่ใช้ในการแปลแตกต่างจากการแปลทั่วไปหรือไม่? ถ้ายัง ก็มาดูกันต่อเลยยยยย
ป๋อม นรินทร์ 'The Voice' Behind Beautiful Songs ตอนที่ 5: การแปลเพลงบทละคร

ป๋อม นรินทร์ ‘The Voice’ Behind Beautiful Songs ตอนที่ 5: การแปลเพลงบทละคร

กว่าจะมาเป็นเพลงละครภาคภาษาไทยที่ฟังไพเราะรื่นหูนั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการแปลและสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนเพียงไร ฟังคุณป๋อม นรินทร์ ประสพภักดี หรือ ป๋อม The Voice บอกเล่าประสบการณ์ให้เราฟังกัน
ป๋อม นรินทร์ “The Voice” Behind Beautiful Songs ตอนที่ 4: เลือกคำอย่างไรให้เหมาะกับเพลง (ต่อ)

ป๋อม นรินทร์ “The Voice” Behind Beautiful Songs ตอนที่ 4: เลือกคำอย่างไรให้เหมาะกับเพลง (ต่อ)

ลองมาฟังอีกตัวอย่างหนึ่งของการเลือกสรรคำเพื่อให้เหมาะกับการขับร้องในเนื้อไทยกัน ในเพลง “My Favorite Things” จากมิวสิคัลเรื่อง The Sound of Music ด้วยฝีมือของสุดยอดนักแปลเพลงอย่าง “ป๋อม นรินทร์ ประสพภักดี” ไพเราะน่าฟังขนาดไหน ดูกันเลย!

ป๋อม นรินทร์ “The Voice” Behind Beautiful Songs ตอนที่ 3: จุดประสงค์การแปลเพลง

ทำไมเราต้องแปลเพลง มีจุดประสงค์อย่างไร การแปลเพลงมีหลักอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร พบกับสุดยอดนักแปลเพลง ป๋อม นรินทร์ ประสพภักดี ผู้แปลเพลงละครมิวสิคัล The Sound of Music หรือ "มนตร์รักเพลงสวรรค์"
ป๋อม นรินทร์ "The Voice" Behind Beautiful Songs ตอนที่ 3: เลือกคำอย่างไรให้เหมาะกับเพลง?

ป๋อม นรินทร์ “The Voice” Behind Beautiful Songs ตอนที่ 2: เลือกคำอย่างไรให้เหมาะกับเพลง?

มาฟังกันเต็มๆ ว่า เมื่อ "Do Re Mi" จากมิวสิคัลเรื่อง The Sound of Music ขับร้องเป็นเนื้อไทยแล้ว จะไพเราะน่าฟังขนาดไหน โดยฝีมือของสุดยอดนักแปลเพลงอย่าง ป๋อม นรินทร์ ประสพภักดี!

ป๋อม นรินทร์: “The Voice” Behind Beautiful Songs ตอนที่ 1

พบกับ ป๋อม นรินทร์ ประสพภักดี นักแปลเพลงขั้นเทพ กับผลงานสร้างชื่ออย่างการแปลเพลงจาก The Sound of Music เพื่อขับร้องในละครเวทีมิวสิคัล "มนตร์รักเพลงสวรรค์"