ท้องฟ้าที่นี่เป็นฟ้าที่คุณไม่มีทางได้เห็นในประเทศไทย หรือแม้แต่ยุโรปหลายๆ ประเทศที่ไปมา มันเป็นสีฟ้านั่นแหละ แต่ใสและเป็นฟ้าที่ถูกผสมได้อย่างสวยงามที่สุด นี่อาจจะเป็นผลจากการที่นิวซีแลนด์มีพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากร (Resource Management Act) เริ่มบังคับใช้ในปี 1991 ซึ่งนับได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่จัดการเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ไม่มีม่านมลพิษเจือปนอยู่ในบรรยากาศ เมฆที่นี่ก็มีลักษณะแปลกๆ คือยาวเป็นแพขนาดใหญ่และลอยต่ำจนรู้สึกเหมือนจะเอื้อมไปจับได้ และคงเป็นที่มาของชื่อประเทศตามภาษามาวรีที่ว่า Aotearoa หมายถึง “ดินแดนแห่งทิวเมฆยาวสีขาว” นั่นเอง…

ติดตามบันทึกการเดินทางฉบับเต็มได้ ที่นี่

[vc_masonry_media_grid style=”load-more” item=”masonryMedia_SolidBlurOut” grid_id=”vc_gid:1479440301822-87720bcf-77ed-6″ include=”2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319″]