ข้อสะโพกที่ดีเป็นอย่างไร

หากข้อสะโพกเสื่อม การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการข้อสะโพกเสื่อมทำอย่างไร

ดูตัวอย่างโมเดลการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมได้กับรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิธีการรักษาโดยการเปลี่ยนข้อสะโพก

หัวกระดูกต้นขากับเบ้าที่กระดูกเชิงกรานมาสบกันเป็นข้อสะโพก

ข้อสะโพกที่ดี ผิวที่เบ้าและหัวกระดูกจะเรียบลื่น

ถ้าหัวกระดูกยุบ ผิวจะสึกหรอ ต้องตัดหัวข้อเสียออก กรอเบ้า แล้วแทนด้วยข้อสะโพกเทียม