สงสัยไหมว่าทำไมชาวต่างชาติจึงเลือกเรียนภาษาไทย? แล้วเราสอนอะไรให้ชาวต่างชาติบ้าง? เรื่องใดสอนยาก เรื่องใดสอนง่าย?

ครูหนุ่ย (คุณฑีฆายุ เจียมจวนขาว)

ผู้ช่วยครูใหญ่ จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม

จะมาบอกเล่าประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติให้เราฟังกัน

 

ทำไมชาวต่างชาติเรียนภาษาไทย

ชาวต่างชาติเรียนภาษาไทยเพื่อใช้ภาษาไทยสื่อสารกับคนไทย มีเหตุผลต่างๆ เช่น

  • เหตุผลส่วนตัว
  • แต่งงานกับคนไทย
  • ทำธุรกิจที่ประเทศไทย
  • อยากเรียนภาษาไทย ชอบภาษาไทย

สอนอะไรให้ชาวต่างชาติบ้าง

  • พูด ฟัง เขียน สะกด สนทนา
  • วัฒนธรรมไทย สังคม ประเพณี ศาสนา

เรื่องที่สอนง่ายและเรื่องที่สอนยาก

  • ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนักเรียน
  • เรื่องที่ยาก เช่น ความเข้าใจทางสังคม ศาสนา การเมือง
  • บางคนเข้าใจง่ายเพราะมีพื้นฐานคล้ายคนไทย เช่น เป็นคนเอเชีย นับถือศาสนาพุทธ หรือมีสถาบันพระมหากษัตริย์