เราฟังมุมมองของครูผู้สอนภาษาไทยให้คนต่างชาติกันมาพอสมควรแล้ว

คราวนี้ถึงเวลามาฟังมุมมองของคนต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยกันดีกว่า

ฝรั่งชอบอะไรที่เมืองไทยเหรอ?

ทำไมถึงมาเรียนภาษาไทยกัน?

แล้วเขารู้สึกยังไงเวลาที่พูดภาษาไทยได้?

 

มาชมความน่ารักของฝรั่งพูดไทยกันเลยยยย!

ขอขอบคุณคุณ Julien Bonfils และคุณครูรภิณญา ละครจันทร์ (ครูปลา)
จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม มา ณ ที่นี้ด้วย