ตอนที่ 6: ปัญหาเรื่องการอ่านและการเขียนในชีวิตประจำวัน (ต่อ)

มาฟังกันต่อเลยว่า เมื่อชาวต่างชาติเรียนอ่านเขียนภาษาไทยในเวลาที่จำกัด เขามีปัญหาอะไรกันอีกบ้าง
แล้วเขาสับสนเรื่องการสะกด “คะ” “ค่ะ” เหมือนคนไทยไหมนะ!?

โดยวิทยากรคนเก่งของเรา “ครูหนุ่ย” จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม คนเดิมจ้า

แสดงความคิดเห็น