ตอนที่ 7: สื่อที่ใช้สอนภาษามีอะไรบ้าง

เวลาชาวต่างชาติเรียนภาษาไทย สื่อที่ใช้ในการสอนภาษาไทยมีอะไรบ้าง
เหมือนที่เราคนไทยเรียนกันบ้างไหม
แล้วฝรั่งเขาจะอ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าว ดูละครโทรทัศน์แบบเราได้มั้ยนะ

มาฟัง“ครูหนุ่ย”คุณครูผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 
วิทยากรคนเก่งของเรา จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรมกันดีกว่า