“ตอนที่ 1: ก๊าซเรือนกระจกคืออะไร”

สภาพอากาศปัจจุบันที่แสนจะปรวนแปรแบบนี้ เดี๋ยวๆ ก็ร้อนจัด เดี๋ยวๆ ก็ฝนตกหนักจนน้ำท่วม มันคืออะไรกัน
ใช่เป็นผลจากสิ่งที่เรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” หรือไม่!?

ว่าแต่…เรารู้จัก Climate Change กันดีแค่ไหน
จริงๆ แล้วคืออะไรกันแน่ และเกิดจากสาเหตุอะไร ใช่น้ำมือมนุษย์เรากันเองหรือไม่
มาทำความเข้าใจกันได้เลย!

พบกับวิทยากรของเรา:
รศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.