ฟังรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บอกเล่าถึงอาการเจ็บข้อสะโพกของคนไทยว่ามีสาเหตุจากอะไรบ้าง และจะป้องกันอย่างไรไม่ให้ข้อสะโพกเสื่อม

 

ผู้ป่วยที่เจ็บข้อสะโพก ต้องแยกว่าเกิดจากเจ็บหลังหรือเจ็บสะโพก

เกิดจากเจ็บหลัง                มีอาการ เจ็บเอว ร้าวมาที่ก้น และขาด้านหลัง

เกิดจากเจ็บข้อสะโพก         มีอาการ เจ็บขาหนีบ ร้าวมาที่ขาด้านหน้า

 

สาเหตุ

  • หัวสะโพกยุบจากการขาดเลือด มักเป็นในผู้ชายที่ดื่มเหล้ามาก
  • พัฒนาเบ้าสะโพกไม่สมบูรณ์ เบ้าสะโพกตื้นกว่าปกติ ถ้าเป็นมาก อาจจะเริ่มมีการตั้งแต่อายุ 20-30 ปี

อาการ

เดินแล้วเจ็บมาก ผู้ป่วยมักจะรีบมาพบแพทย์

 

การป้องกัน

  • อย่าดื่มเหล้ามาก ป้องกันการขาดเลือดของหัวกระดูกสะโพกและข้อสะโพกเสื่อม
  • ผู้ป่วยที่พัฒนาข้อสะโพกไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด มีจำนวนลดน้อยลงเรื่อย ๆ เพราะการแพทย์ดีขึ้น
  • ระวังคอกระดูกต้นขาหักจากกระดูกพรุน

 

วิธีการรักษา

  • ช่วงแรกยังไม่ปวดมาก ให้ฉีดยา หรือ ลดน้ำหนัก
  • ถ้าเป็นมาก ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก จะทำให้อาการปวดต่าง ๆ หายไปเลย ผู้ป่วยพอใจถึง 95%