โดย Trt Thongnuan

14 เมษายน 2016

%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99
ที่มารูป: http://www.igdaraa.com

คนไม่จำเป็น

(I’m Useless)

— Getsanova –

อยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการ
พยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา
อยากให้เธอรู้ความจริงข้างใน
ว่าฉันรักเธอมากเพียงใด

Here I wish I were the one you need
Try my best to change myself for you 
Wish you knew that deep down inside
How much love I have to hide

แต่สุดท้ายผ่านมานานแสนนานเท่าไร
ยังคงรอยังลองทุกวิธีทุกทาง
เธอไม่เคยเห็นฉันในสายตา
เป็นเพียงลมไม่มีตัวตน

But at last for such a very long time
Have I been waiting, doing all I can
I’ve never been the one for you
Just something invisible

ทำให้รู้ว่าทำอะไร เธอนั้นไม่เคยสนใจ
ทำให้รู้ว่าอยู่ไปก็ไม่มีความหมาย

Then I know you never care for what I always show
It’s no use I then know to keep doing so

เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป
ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน
เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้
ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ (เธอไม่ต้องการ)
ยอมจากไปพร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
(ยอมจากไป) เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น

Cause I’m useless so I gotta go
Though you’ll never know much I love you so
Cause I’m useless so I shouldn’t be here
And it’s crystal clear that you don’t need me (You don’t need me)
Shed my tears, leaving you like many fools do 
(Leaving you) Cause it is useful for me and for you

ก็พอรู้ว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ
เทียบกับเธอยังไงแล้วก็ไม่คู่ควร
สิ่งที่ยังเหลือจะทำได้คือ
คงต้องหายจากชีวิตเธอ

I know I’m not a perfect guy for you
I know I’m never fit to be with you
So what I can do just for you
Is to bid farewell to you

ทำให้รู้ว่าทำอะไร เธอนั้นไม่เคยสนใจ
ทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย

Then I know you never care for what I always show
It’s no use I then know to keep doing so

เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป
ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน
เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้
ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ (เธอไม่ต้องการ)
ยอมจากไปพร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
(ยอมจากไป) เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น

Cause I’m useless so I gotta go
Though you’ll never know much I love you so
Cause I’m useless so I shouldn’t be here
And it’s crystal clear that you don’t need me (You don’t need me)
Shed my tears, leaving you like many fools do 
(Leaving you) Cause it is useful for me and for you

เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป
ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน
เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้
ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ (เธอไม่ต้องการ)
ยอมจากไปพร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
(ยอมจากไป) เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น

Cause I’m useless so I gotta go
Though you’ll never know much I love you so
Cause I’m useless so I shouldn’t be here
And it’s crystal clear that you don’t need me (You don’t need me)
Shed my tears, leaving you like many fools do 
(Leaving you) Cause it is useful for me and for you

ยอมจากไปพร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
(ยอมจากไป) เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น

Shed my tears, leaving you like many fools do 
(Leaving you) Cause it is useful for me and for you