ภาวะความดันโลหิตต่ำคืออะไร ใครเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง

ควรดูแลตัวเองอย่างไรหากปกติมีความดันโลหิตต่ำ

พบกับ ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ จากศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

ความดันโลหิตต่ำ

มักพบในเพศหญิง รูปร่างเล็ก มีค่าความดันดังนี้

ค่าความดันตัวบน 90-100 มม.ปรอท

ค่าความดันตัวล่าง 60-70 มม.ปรอท

 

ความดันต่ำไม่ต้องตกใจ ถ้ามีอาการดังนี้ให้พบแพทย์

ลุกเร็วๆ แล้วหน้ามืด

อ่อนเพลีย

เป็นลมบ่อย

สาเหตุอาจเกิดจาก เสียเลือด โลหิตจาง หัวใจทำงานไม่ดี

ถ้าความดันต่ำ แต่ไม่มีอาการอะไร ถือว่าปกติ ไม่ต้องมาพบแพทย์

 

การดูแลตัวเองของผู้ที่มีความดันต่ำ

ออกกำลังกายเพิ่มตามที่ชอบ ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้น ค่าความดันโลหิตไม่ต่ำมากเกินไป ไม่เกิดอาการวิงเวียนได้ง่าย