อัญมณีล้ำค่าอย่าง “เพชร” กำเนิดมาได้อย่างไร

พบกับวิทยากร: อ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ

รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เพชร

คือผลึกบริสุทธิ์ของธาตุคาร์บอน สะสมตัวในระดับลึกมากกว่า 200-250 กิโลเมตรใต้ผืนโลก เมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวหรือแยกตัว แมกมาจะนำเพชรขึ้นมาบนผิวโลก

เพชรมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นคาร์บอนเหมือนกับแกรไฟต์ที่ใช้ทำไส้ดินสอ แตกต่างกันที่โครงสร้าง แกรไฟต์เกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า หากแร่ใช้เวลาเดินทางนาน อุณหภูมิและความดันเปลี่ยน แร่อาจจะเปลี่ยนสภาวะได้

สรุปคือ เพชรเกิดขึ้นโดยกระบวนการทางธรณีวิทยา แล้วถูกนำขึ้นมาบนผิวโลก