ความรู้เรื่อง “เพชร” ตอนที่ 7: เกรดของเพชร หรือ 4C คืออะไร

อยากซื้อ “เพชร” เม็ดสวยๆ จะต้องดูอะไรบ้าง? ดูแค่ขนาดเพชรว่าเป็นเพชรเม็ดใหญ่ แค่นี้เพียงพอหรือไม่? จะรู้ได้อย่างไรว่าเพชรมีคุณภาพดีหรือไม่ ต้องดูอย่างไร?

อะไรคือ 4C? เกรดของเพชรแบ่งได้อย่างไร? เพชรมีราคากลางหรือราคามาตรฐานหรือไม่?

หากคุณมีสารพัดคำถามเกี่ยวกับ “เพชร”

มาฟังคำตอบกันได้เลย!!!

พบกับอ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ

รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์