อะไรคือ “ใบเซอร์ฯ” หรือ “ใบรับรองผลเพชร”?

ในใบเซอร์เพชร จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง?

เราจะไปออกใบเซอร์เพชรได้ที่ไหน?

เพชรมีใบเซอร์จะมีราคาดีกว่าเพชรไม่มีใบเซอร์จริงหรือ?

แล้วพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ จะมีใบเซอร์ฯ ด้วยไหม?

หากคุณมีสารพัดคำถามเกี่ยวกับ “ใบเซอร์ฯ”

มาฟังคำตอบกันได้เลย!!!

พบกับอ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ

รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์