ไวรัสและแบคทีเรียแตกต่างกันอย่างไร

จะก่อโรคให้ร่างกายมนุษย์ได้อย่างไร

การติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคเป็นอย่างไร

พบกับคุณหมอเฉลิมพล กิจชระโยธิน

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center

 

ไวรัส

เป็นตัว DNA RNA มีปลอกหุ้ม

ไม่สามารถใช้ชีวิตข้างนอกได้ ต้องอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

แบคทีเรีย

ลักษณะเซลล์คล้ายมนุษย์

สามารถอยู่ข้างนอกสิ่งมีชีวิตได้

 

การติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

ไวรัสและแบคทีเรียทำให้เป็นหวัดได้

หวัดจากไวรัส

ภายใน 2-3 วันแรก การเป็นหวัดมักจะเกิดจากเชื้อไวรัส ในกรณีนี้ ผู้ป่วยสามารถหายเองได้

หวัดจากแบคทีเรีย

หากเป็นหวัดไม่หายภายใน 2-3 วัน มักจะติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่ม โดยมีอาการ ไอ เสมหะสีเขียวเหลือง ไข้สูงมากขึ้น

 

การแพร่เชื้อของไวรัสและแบคทีเรีย

สามารถติดต่อผ่านสารคัดหลั่ง ไอจาม น้ำมูก หรือ น้ำลาย