จิตแพทย์กับนักจิตวิทยาต่างกันอย่างไร
คนที่ไปพบจิตแพทย์ถือว่าเป็น “คนบ้า” หรือไม่

(กดดูคำบรรยาย/Captions ได้ที่ปุ่ม CC ในคลิป)

เมื่อไรที่ควรไปพบจิตแพทย์

ฟังคำตอบได้จาก ผศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ

อาจารย์หมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จิตแพทย์ต่างจากนักจิตวิทยาอย่างไร

จิตแพทย์

  • เรียนจบแพทยศาสตร์ตามหลักสูตร 6 ปี
  • ศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์
  • รักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวช

นักจิตวิทยา

  • สนใจศึกษาด้านจิตใจ
  • เน้นทฤษฎีทางจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์
  • จัดทำแบบทดสอบด้านจิตวิทยา

 

คนที่มาพบจิตแพทย์ถือว่าเป็นคนบ้าหรือไม่

คนที่มาพบจิตแพทย์คือ คนที่มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ความคิด หรือพฤติกรรมบางอย่าง ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต เช่น นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ เรียนไม่ได้ อ่านหนังสือไม่ได้ มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่น