โรควิตกกังวลมีวิธีรักษาอย่างไร จะต้องกินยาหรือไม่

สมาชิกในครอบครัวช่วยได้หรือไม่
ฟังคำตอบจากคุณหมอได้ในซีรีส์ “คุยกับหมอจิตเวช” ตอนที่ 5 เรื่อง “วิธีรักษาโรควิตกกังวล”

โดยผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การรักษาโรควิตกกังวลจะใช้ยาร่วมกับจิตบำบัด

การใช้ยา

ยาเดียวกันกับโรคต้านอาการซึมเศร้า

การทำจิตบำบัด

เผชิญสิ่งที่กลัวอย่างเป็นระบบ

ฝึกคิดเชิงบวก ฝึกคิดตามเหตุการณ์จริง

 

สมาชิกในครอบครัวช่วยได้อย่างไร

คนที่เป็นโรคแล้ว

รับฟัง ดูว่ามีผลกระทบต่อชีวิตหรือยัง แล้วชักชวนให้ไปรักษา

คนที่ยังไม่เป็นโรค

ให้คนรอบข้างรับฟังจะช่วยได้