โดย Trt Thongnuan

2 พฤศจิกายน 2016

เพลงนี้มอบให้แม่ที่รักยิ่ง …
This song is for my beloved mom …

 

“ตะวันยังมีให้เห็น”
(The Sun Will Always Rise)
— อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ –

aof

ที่มารูป: https://i.ytimg.com

ภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ
หลับตายังคงเจอเธอ เหมือนเดิมเสมอทุกวัน
สัมผัส อบอุ่นที่เธอเคยมีให้กัน
กับความทรงจำ ที่ฉันนั้นไม่ลืม

Your vivid picture is still in my mind
Closing my eyes I find your near me as always
A warm embrace we’ve shared day after day
The memories I shall never forget

เก็บไว้ จากวันที่ไกลห่างกัน
เมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
ที่จะรักเธอ และมีเธออยู่กับฉันตลอด
ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไป

Cherish them when we’re far apart
My heart can’t even answer this question
If you’ll be here and stay with me forever
Living to see you go is torturing

แต่วันนี้ ฉันรั้งตัวเธอต่อไปไม่ไหว
เมื่อเธอกับฉันต้องเดินแยกทางกันไป
ไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไร
ไม่ให้รักก็ควรต้องลืมใช่ไหม ฝืนใจตัวเองทุกครั้ง

But today, I can’t even do anything 
It’s time for us to be separating
How can I live with no meaning?
Pretend it’s not worth remembering I can’t force myself to

และพรุ่งนี้ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง
รู้เพียง ตะวันยังมีให้เห็นไกลไกล
ทุกอย่าง นั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป
แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน

And what will happen tomorrow I don’t know 
The sun will always rise, that’s all I know
Things change, they come and later go
But my love for you remains so, just like the sun

ทุกอย่าง จดจำขึ้นใจได้ดี
เมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
ที่จะรักเธอ และมีเธออยู่กับฉันตลอด
ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไป

Things are so vivid in my mind
And I can’t even answer this question
If you’ll be here and stay with me forever
Living to see you go is torturing

แต่วันนี้ ฉันรั้งตัวเธอต่อไปไม่ไหว
เมื่อเธอกับฉันต้องเดินแยกทางกันไป
ไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไร
ไม่ให้รักก็ควรต้องลืมใช่ไหม ฝืนใจตัวเองทุกครั้ง

But today, I can’t even do anything 
It’s time for us to be separating
How can I live with no meaning?
Pretend it’s not worth remembering I can’t force myself to

และพรุ่งนี้ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง
รู้เพียง ตะวันยังมีให้เห็นไกลไกล
ทุกอย่าง นั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป
แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน

And what will happen tomorrow I don’t know 
The sun will always rise, that’s all I know
Things change, they come and later go
But my love for you remains so, just like the sun

เธอจะเป็นคนเดียวอยู่ในใจฉัน
และจะเป็นเหตุผลเดียวเท่านั้น
ที่จะทำให้ฉันได้เดินต่อไป

In my heart you’ll be the only one
And you’ll be the only reason
To make me the one whose life goes on

ทุกอย่าง นั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป
แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ มีแต่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน

Things change, they come and later go
But my love for you remains so, just like the sun