ทาสหมา ทาสแมวทั้งหลาย…

อยากรู้มั้ยว่าหากเจ้านายที่รักของเรามีพยาธิ

จะสามารถนำพยาธิตัวจ้อยมาติดเราผู้เป็นทาสได้หรือไม่!?

และถ้าติดแล้ว จะอันตรายมากน้อยขนาดไหน

มีข้อควรระวังหรือไม่ โดยเฉพาะกับสาวๆ ที่ตั้งครรภ์อยู่!?

 

โดยวิทยากร ผศ. ดร. วิวรพรรณ สรรประเสริฐ

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย