เราทุกคนคงเคยผ่านอาการปวดหลังกันมาบ้างไม่มากก็น้อย
แต่ว่าสาเหตุของการปวดหลังนั้นจะเหมือนกันหรือไม่
แล้วอายุสัมพันธ์กับอาการปวดหลังอย่างไร

ฟังคำตอบจากรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์