ปวดหลัง ตอนที่ 5: โรคหมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาท

เชื่อว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อโรคหมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาทกันใช่ไหม
แต่รู้ไหมว่า ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงคือวัยหนุ่มสาว…ไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุแต่อย่างใด!

ทำไมโรคนี้จึงเกิดกับคนวัยนี้ และหากเป็นแล้วจะรักษาได้อย่างไร?

ฟังคำตอบจากรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์