ตอนที่ 10: คุณสมบัติของผู้แปลเพลง

ฟังคุณ “ป๋อม นรินทร์” ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการแปลเพลงมาก็เยอะแล้ว
ทีนี้ถ้าเราอยากจะลองแปลเพลงเองบ้างล่ะ
นอกจากจะต้องมีความสามารถทางภาษาแล้ว จำเป็นไหมว่าต้องร้องเพลงเก่งด้วย?

ลองมาฟังกัน!