ตอนที่ 11: การแปลเป็น “ภาษาแม่”

ถ้าอยากเป็นนักแปลที่ดี แค่เก่งภาษาต่างประเทศจะสามารถทำได้ไหม?
จะทำอย่างไรเพื่อให้ถ่ายทอดงานแปลออกมาเป็น “ภาษาแม่” ได้ดี

ฟังคุณ “ป๋อม นรินทร์” ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music สู่บทเพลงไทยอันไพเราะ
พูดถึงวิธีเพิ่มพูน “คลังคำ” ให้เราเป็นคนรู้รอบกัน!