ตอนที่ 8: เสียงวรรณยุกต์

เสียงวรรณยุกต์ของไทยเรา ทั้งสามัญ เอก โท ตรี จัตวา

ความสัมพันธ์กับการเลือกคำไปใส่ในเพลงมากน้อยแค่ไหนนะ
ฟังคุณ “ป๋อม นรินทร์” ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music สู่บทเพลงไทยอันไพเราะ

มาขึ้นกระดานสอนเรื่องวรรณยุกต์ให้เรากันเลยดีกว่า ในตอนที่ 8 นี้