ตอนที่ 9: ผังสัมผัส หรือ ฉันทลักษณ์ในบทเพลง

เคยสังเกตไหมเวลาฟังเพลง ว่าบทเพลงจะยิ่งไพเราะ เมื่อถ้อยคำในเพลงส่งสัมผัสกัน

นี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเพลงไทย

เมื่อถ่ายทอดเพลงจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทย หากใส่ “ฉันทลักษณ์” หรือ “ผังสัมผัส” แบบไทยลงในบทเพลงนั้นด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เพลงนั้นไพเราะรื่นหูยิ่งขึ้น

ฟังคุณ “ป๋อม นรินทร์” ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music สู่บทเพลงไทยอันไพเราะ พูดถึง “ผังสัมผัส” หรือ “ฉันทลักษณ์” ในบทเพลงกันต่อเลยในตอนที่ 9 นี้