มาเปิดประตูสู่โลกแห่งเสียงและอักษร ให้เรารู้ว่า “เสียงในภาษาไทย” ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์

ส่วน “อักษรไทย” ก็คือสัญลักษณ์แทนเสียงเหล่านั้น และเมื่อนำเสียงทั้งสามมาประกอบกัน ก็จะเป็น “พยางค์” และ “คำ”

เรียนรู้ภาษาไทยในมุมมองใหม่กับเรา…ความรู้แน่นๆ แต่เข้าใจง่ายๆ จาก #ครูป่าน และ #ครูอู๋