โดย Trt Thongnuan

9 เมษายน 2015

%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99

ที่มารูป: http://s.mxmcdn.net

“รถของเล่น”

(Toy Car)
— เสือโคร่ง (Tiger) —

พ่อครับ พ่อจําได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็ก
กับรถคันเล็กคันโปรดนั้น
สุขใจอยู่บนถนนที่มีในจินตนาการ 
แค่ไขลานและให้วิ่งไป

Hi Dad. Remember that? When I was just a young boy
That favorite small toy of mine
Imagined driving it was something super duper fine
Just winded up to let it run

จนวันที่เห็นเพื่อนมีคันใหม่ 
เป็นรถที่วิ่งไกลและเร็วกว่า
พ่อจําได้ไหมผมทําไงวันนั้น 
เพื่อของที่ผมปรารถนา
ผมร้องผมงอแงจนกว่าพ่อตามใจ

Till my friends got a new toy car
It did run far faster than mine
For the thing that I wished for
Remember what I did that day Dad?
I cried so bad just to make you give in.

มันแค่ทําน้ำตาให้ไหลแค่ร้องไห้ดังดัง 
เท่านั้นก็ได้ทุกอย่างดังต้องการ
ได้มีรถของเล่นที่เหมือนกับเพื่อนเขามีกัน
ก็รู้พ่อทนไม่นานที่เห็นผมเสียใจ

I pretended to cry, crying out loud
And I was so proud it was finally mine
That new toy car did make me feel on cloud nine
I knew Dad was too kind to see me cry

ผ่านมาก็เริ่มสงสัยว่าตัวกับใจนี้โตเกินวัยหรือเปล่า 
นี่คือเหงาหรือใจมันใหญ่ไป
พ่อครับ เขาว่าความรักนั้นมาเติมเต็มที่ว่างในใจ 
อยากรู้ว่ามีขายที่ไหนหรือเปล่า

Growing up, I’m wondering if I know something too much
It’s just I am too old or lonely?
Oh Dad, they say that love can fill the heart that’s empty
It’s not free then where can I buy it?

ก็เมื่อได้เห็นเพื่อนที่เขารักกัน
อย่างนั้นผมควรจะยินดีให้
แต่ปัญหาเพราะว่าเธอคนนั้น
ผมรักของผมอยู่มากมาย
แล้วผมต้องทํายังไงให้เขาทิ้งกัน

Till both of my friends are so in love
I should hold my nerve and be happy
But the big problem is that she
Is the one I give all my heart to 
And how can I do to make them apart?

มันต้องใช้น้ำตาแค่ไหนต้องร้องไห้กี่ครั้ง
ให้เขาและเธอทิ้งขว้างความรักแล้วเลิกรา
ให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่า 
ต้องใช้สักกี่น้ำตาให้เธอเห็นใจ

How many tears must I shed to get what I need?
To make them break up please, no love anymore
And make her see that my love can mean to her more
How many tears for her to feel for me?

ที่เคยบอกว่าให้รักใครไป 
สุดท้ายจะได้เหมือนกันกลับคืนมา
แต่เอาจริงๆ เหมือนมันมีราคา 
ที่บางทีให้ทั้งใจก็ไม่มีความหมาย
ทุ่มเทให้เท่าไรเธอไม่ยอมขาย 
แล้วผมต้องทํายังไงพ่อช่วยผมที
บอกได้ไหม

Some say you get that love
In return for the love you’ve given
But it’s the price you pay for then 
It’s no use giving all again
Begging her to love is all in vain
I feel the pain so Dad, what should I really do?
Please tell me

ว่ามันต้องใช้น้ำตาแค่ไหนต้องร้องไห้กี่ครั้ง 
ให้เขาและเธอทิ้งขว้างความรักแล้วเลิกลา
ให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่า 
ต้องใช้สักกี่น้ำตาให้เธอเห็นใจ

How many tears I must shed to get what I need
To make them break up please, no love anymore
And make her see that my love can mean to her more
How many tears for her to feel for me?

สุดท้ายมันคือราคาที่เธอไม่สนใจ

And finally it’s what she won’t seem to care…