การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีข้อดีอย่างไร เหมาะกับกลุ่มบุคคลใดที่สุด ฉีดแล้วจะมีโอกาสเป็นไข้หวัดอีกไหม

พบคำตอบได้จากคุณหมอเฉลิมพล กิจชระโยธินกัน

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ผลิตออกมาปีต่อปี ฉีดปีละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกัน แต่ละปีเชื้อที่ป้องกันจะเปลี่ยนตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ

กลุ่มบุคคลที่ควรฉีด ได้แก่ 

  • ผู้มีโรคเรื้อรัง
  • ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วย HIV
  • ผู้ที่เป็นโรคปอด หอบหืด
  • ผู้สูงอายุ

ข้อดีของการฉีดวัคซีน

เชื้อไข้หวัดใหญ่มีหลายชนิด ผู้ที่ฉีดวัดซีนแล้วก็ยังเป็นไข้หวัดได้ ถ้าวัคซีนที่ฉีดไม่ได้ป้องกันเชื้อที่เป็น อย่างไรก็ตาม เมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะช่วยให้

  • ความรุนแรงของโรคลดลง
  • ระยะเวลาที่เป็นโรคสั้นลง