ช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่เมืองไทยใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดเสมอ
เพราะเป็นเวลาที่อากาศ “ร้อนสุดๆ”
เราจึงนำวิธีใช้แอร์อย่างประหยัดค่าไฟฟ้ามาฝากกัน