หนึ่งในงานหลักของศัลยแพทย์ตกแต่ง คือ การผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ภาวะความพิการแต่กำเนิดนี้คืออะไร เราจะป้องกันการเกิดโรคนี้ได้หรือไม่

 

พบคำตอบได้ในซีรีส์ “ศัลยกรรมตกแต่ง” ตอนที่ 3 เรื่อง “โรคปากแหว่ง เพดานโหว่”

กับผศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรัศมี

หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โรคปากแหว่ง เพดานโหว่

ปากแหว่ง          

ริมฝีปากบนไม่เชื่อมกัน มีรอยแยกตั้งแต่ริมฝีปากบนจนถึงฐานจมูก

เพดานโหว่         

ไม่มีเพดานปาก ทำให้มีการติดต่อระหว่างช่องปากและจมูก คนไข้จะพูดไม่ชัดมีเสียงขึ้นจมูก และอาหารจากในช่องปากจะขึ้นไปที่จมูก ทำให้สำลักออกมา

อุบัติการณ์ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ มีอัตราเกิดประมาณ 1:600 – 1:900

สาเหตุ

พันธุกรรม

  • ถ้าพ่อหรือแม่เป็น ลูกมีโอกาสเกิดได้มากกว่าคนปกติ โอกาสเกิดโรคเพิ่มขึ้นเป็น 1:25 หรือ ร้อยละ 4
  • ถ้าลูกคนแรกเป็น ลูกคนถัดมามีโอกาสเป็นถึงร้อยละ 16-17

สิ่งแวดล้อม

  • ภาวะขาดสารอาหารของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น กรดโฟลิก
  • แม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ หรือโรคอ้วนขณะตั้งครรภ์
  • แม่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์
  • แม่ได้รับยาหรือสารบางชนิดต่อเนื่อง เช่น ยากันชัก หรือ เสตียรอยด์
  • การให้กรดโฟลิกในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ช่วยลดการเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ได้