คุณรู้จักศัลยกรรมพลาสติกดีแค่ไหน

แน่ใจได้อย่างไรว่าศัลยแพทย์ที่คุณเลือกเพื่อเสริมความงามให้นั้น เป็นแพทย์ “เฉพาะทาง” อย่างแท้จริง

และใครจะแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นให้คุณได้!?

พบคำตอบได้ในซีรีส์ “ศัลยกรรมตกแต่ง” ตอนที่ 2 เรื่อง “ความแตกต่างของศัลยกรรมพลาสติกและศัลยกรรมความงาม”

กับ ผศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรัศมี

หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความแตกต่างระหว่างศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมความงาม

 

ศัลยกรรมตกแต่ง (ศัลยกรรมพลาสติก)

ศัลยแพทย์ต้องผ่านระบบการฝึกฝน เมื่อเรียนจบแพทย์จะต้องใช้ทุนต่างจังหวัด 3 ปี แล้วกลับมาฝึกเป็นแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมตกแต่งอีก 5 ปีเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาศัลยกรรมตกแต่ง

ศัลยแพทย์สามารถทำได้ทั้งผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างและเพื่อความสวยงาม สามารถแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ดี

 

ศัลยกรรมความงาม

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่สนใจทำศัลกรรมความงาม เข้าฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อฝึกหัตถการเฉพาะอย่างในบางเรื่องที่ต้องการ แล้วนำมาฝึกปฏิบัติจนมีประสบการณ์ แพทย์ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาวิชาศัลยกรรมตกแต่ง

 

ย้อนชมซีรีส์ ตอนที่ 1 เรื่อง มารู้จักศัลยกรรมตกแต่งกันดีกว่า ได้ ที่นี่