การผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ควรทำเมื่อเด็กอายุเท่าไร
วิทยากร: ผศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรัศมี
หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การผ่าตัดปากแหว่ง

ผ่าตัดเมื่อเด็กอายุ 2-3 เดือน โดยเย็บริมฝีปากติดกัน ให้ริมฝีปากใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด มีแผลเป็นน้อยที่สุด

การผ่าตัดเพดานโหว่

ผ่าตัดก่อนเด็กเริ่มพูด อายุประมาณ 9-12 เดือน

ปัจจุบันในบางประเทศมีการทำเพดานเทียมสำหรับเด็กแรกเกิด ช่วยให้เด็กดูดนมได้ดีขึ้น และช่วยปรับริมฝีปากให้ใกล้เคียงกันได้มากขึ้น ทำให้ผ่าตัดได้ง่ายขึ้น แต่ยังไม่นิยมในประเทศไทย