การผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ สามารถเบิกได้หรือไม่
มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง
และหากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะไปรักษาที่ใดได้บ้าง
ฟังคำแนะนำจากผศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรัศมี
จากหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เป็นโรคพิเศษที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เบิกได้ โดยสามารถเบิกได้ทั้ง ค่าผ่าตัด ค่าทำเพดานเทียม ค่าหัดพูดกับนักฝึกพูด รวมทั้งค่าจัดฟันสำหรับเตรียมพร้อมผ่าตัดขากรรไกร

ความช่วยเหลือในพื้นที่ห่างไกล
ในประเทศไทย ศัลยแพทย์ตกแต่งมีเฉพาะในโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ จึงมีหน่วยงานอาสาสมัครออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ห่างไกล เช่น สภากาชาดไทย มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) และมูลนิธิตะวันฉาย เป็นต้น