ภาวะใบหูเล็กแต่กำเนิด (Microtia) คืออะไร ผู้ป่วยจะมีลักษณะใบหูเป็นอย่างไร
การผ่าตัดรักษาทำได้หรือไม่ อย่างไร
พบกับ ผศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรัศมี
จากหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ใบหูเล็กแต่กำเนิด
ภาวะใบหูเล็กแต่กำเนิดเป็นความผิดปกติของการสร้างใบหูขณะผู้ป่วยยังอยู่ในครรภ์มารดา ผู้ป่วยอาจมีลักษณะใบหูหลายรูปแบบ คือ
– ใบหูขนาดเล็กกว่าปกติ
– ใบหูขาดหายไปบางส่วน
– ไม่มีใบหู

การรักษา
ทำใบหูเทียมให้ผู้ป่วย โดยใช้กระดูกอ่อนจากซี่โครงขึ้นมาทำเป็นตัวกระดูกอ่อนของหู แล้วฝังโครงใบหูใหม่ไว้ตรงบริเวณที่ควรจะเป็นใบหู

การผ่าตัด
ต้องรอให้หูข้างที่ปกติเจริญเติบโตเต็มที่ก่อน และต้องมีปริมาณกระดูกอ่อนซี่โครงเพียงพอที่จะใช้สร้างใบหูขึ้นมาใหม่ ควรผ่าตัดเมื่อผู้ป่วยอายุ 10 ปีขึ้นไป