อ่านหนังสือเพียงวันละ 30 นาทีช่วยยืดอายุได้อีกหลายปี

คุณกำลังหาวิธีทำให้อายุยืนโดยไม่ต้องงดรับประทานของโปรดใช่ไหม เพียงแค่นั่งลงอ่านหนังสือดีๆ สักเล่ม คุณก็ได้แตะน้ำพุแห่งเยาว์วัยเข้าแล้ว

นักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ทำวิจัยเพราะต้องการเข้าใจว่าการอ่านหนังสือส่งผลดีต่อสุขภาพบ้างหรือไม่ เรารู้กันอยู่แล้วว่าการอ่านส่งผลดีต่อจิตใจ ช่วยกระตุ้นการส่งสัญญาณของเซลล์ประสาทในสมอง ยังไม่รวมถึงช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้แข็งแรงขึ้น แต่นักวิจัยต้องการทราบว่า การอ่านช่วยให้สุขภาพกายดีขึ้นด้วยหรือไม่

ทีมวิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 3,635 คนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการศึกษาระดับชาติเรื่องสุขภาพและการเกษียณ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนตอบคำถามเกี่ยวกับนิสัยการอ่าน ทีมวิจัยเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลสุขภาพกายของผู้เข้าร่วมที่ทางทีมเฝ้าติดตามผลเป็นระยะเวลา 12 ปี

นักวิจัยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่มคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือเป็นประจำ กลุ่มที่สอง อ่านหนังสือ 3 ชั่วโมง 30 นาทีต่อสัปดาห์ (ประมาณ 30 นาทีต่อวัน) และกลุ่มที่สาม อ่านหนังสือมากกว่า 3 ชั่วโมง 30 นาที ต่อสัปดาห์

คุณอาจจะคิดว่า คนที่มีเวลาอ่านหนังสือน่าจะเป็นคนที่มีเวลามาก เครียดน้อย และมีความเป็นไปได้ที่มีฐานะมากกว่าคนที่ไม่ค่อยได้อ่าน เพราะเขาต้องทำงานสองงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ

อย่าเพิ่งกังวลไป นักวิจัยก็คิดเรื่องนี้เช่นกัน จึงปรับข้อมูลโดยยึดหลักจากฐานะการเงิน การศึกษา สติปัญญา และตัวแปรอื่นๆ อีกหลายปัจจัย

สุดท้ายแล้ว ผลวิจัยจะออกมาอย่างไร ตามมาดูกันเลย!