หลอดเลือดหัวใจคืออะไร

ทำความรู้จักกับหลอดเลือดหัวใจ และหน้าที่ของหลอดเลือดหัวใจกัน
หากมีไขมันอุดตันในหลอดเลือด จะเกิดอันตรายอย่างไรบ้าง
พบกับ ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร
อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ