เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
อาการแบบไหนที่เป็นสัญญาณเตือน? แน่นหน้าอก ใจสั่น เป็นลมหมดสติ เข้าข่ายหรือไม่?
เมื่อไรที่ควรไปพบแพทย์?

ติดตามได้ในรายการ “คุยกับหมอหัวใจ” เรื่อง “หลอดเลือดหัวใจ ตอนที่ 3: อาการแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์”
โดย ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร
อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ