คนส่วนใหญ่มักคิดว่า ปัญหาเรื่องเพศ นอนกรน และเลือดออกตามไรฟัน เป็นปัญหาสุขภาพระดับรองๆ จึงมักมองข้ามปัญหาเหล่านี้ไป อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ดูเหมือนไม่สำคัญเหล่านี้กลับเป็นอาการที่พบได้ของโรคหัวใจ..เพชฌฆาตเบอร์หนึ่งของโลก