“Diamonds Are a Girl’s Best Friend”…อัญมณีล้ำค่าของเหล่าหญิงสาวที่แท้แล้วคืออะไร

ผลึกเพชรจากแหล่งกำเนิดสวยอย่างที่เราเห็นกันหรือไม่

มาทำความรู้จักกันได้เลย!

วิทยากร: อ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เพชรคืออะไร

เพชรคือแร่ประเภทหนึ่ง มีความแข็งมากที่สุด มีความแข็งเท่ากับ 10 สามารถทำให้แร่ที่อ่อนกว่าหรือเพชรด้วยกันเองเป็นรอยได้

เพชรดิบที่ยังไม่เจียระไนมีรูปร่างเป็นผลึกคล้ายพีระมิด รูปทรงของเพชรขึ้นอยู่กับการสะสมตัวตามแหล่งที่พบ หากพบติดกับหิน รูปผลึกอาจยังสมบูรณ์ แต่หากพบว่ามาสะสมตัวตามแหล่งที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิด ผลึกเพชรอาจจะโดนเสียดสีระหว่างเคลื่อนที่มาสะสมตัว จึงเปลี่ยนรูปร่างไป

เพชรมีความวาวเฉพาะตัว เรียกว่า ความวาวแบบเพชร (Adamantine Lustre) ทำให้แยกเพชรออกจากแร่อื่นๆ ได้