เวชศาสตร์ครอบครัวคืออะไร

มีความสำคัญอย่างไร

ฟังนายแพทย์เฉลิมพล กิจชระโยธิน

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จาก ศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center

บอกเล่าให้เราฟังโดยละเอียด

 

เวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นสาขาเฉพาะทาง ดูคนไข้โดยองค์รวม ทั้งตัวโรคของคนไข้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากคนไข้ที่มาหาหมอด้วยโรคหนึ่ง จริงๆ แล้วอาจไม่ได้เกิดจากสาเหตุเพียงเหตุเดียว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจึงไม่วินิจฉัยคนไข้เฉพาะเจาะจงเป็นอวัยวะไป แต่จะดูปัญหาทางสุขภาพของคนไข้ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาถึงต้นตอและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคนั้นๆ และหาทางแก้ไขให้ตรงจุด