แมวเหมียวอายุเท่าไรเมื่อเทียบกับคน

แล้วหากไม่แน่ใจว่าแมวเหมียวของคุณอายุเท่าไร เช่น คุณรับเลี้ยงแมวจรที่ไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไร

คุณจะดูอายุได้จากอะไรบ้าง