ฟังคุณหมอพูดถึงอาการของโรคกระดูกพรุน และทำอย่างไรจึงจะมีมวลกระดูกสูงสุด

โดยรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อาการของโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนสามารถทำให้เกิดกระดูกหักได้ แต่จะไม่มีอาการบอกเหตุ

โรคกระดูกพรุนจะทำให้เกิดกระดูกหักหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมวลกระดูกสูงสุดของแต่ละคน ถ้ามีมวลกระดูกสูงสุดมาก จะไม่พบกระดูกหัก แต่ถ้ามวลกระดูกไม่มาก เมื่ออายุมากขึ้น พอกระดูกบางลง กระดูกจึงหักได้ง่าย

ทำอย่างไรจึงจะมีมวลกระดูกสูงสุด

มวลกระดูกสูงสุด คือ มวลกระดูกที่มีความหนาแน่นของกระดูกมากที่สุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยคือ

  • เชื้อชาติ

คนผิวดำจะมีมวลกระดูกสูงสุดมากกว่าคนผิวขาวและคนเอเชีย

  • อาหารและอาหารเสริม

รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม เช่น นม

รับประทานอาหารเสริม เช่น แคลเซียม วิตามินดี

และออกกำลังกายร่วมด้วย

ปัจจัยที่ทำให้มวลกระดูกลดลง ได้แก่

  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • สูบบุหรี่