น้ำหนักของร่างกายคนเรามีผลต่อโรคกระดูกพรุนอย่างไร
ใครเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่ากัน ระหว่างคนผอมกับคนอ้วน
หากสงสัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุน ควรตรวจอย่างไร
พบกับ รศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์