ตอนที่ 8: ยารักษาโรคกระดูกพรุน

หากทราบว่าเป็นโรคกระดูกพรุน มีวิธีการรักษาอย่างไร
สามารถใช้ยาเพื่อรักษาได้หรือไม่?
และระหว่างยากินกับยาฉีด อย่างไหนให้ผลดีกว่ากัน?

“คุยกับหมอกระดูก” วันนี้เสนอเรื่อง “โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 8: ยารักษาโรคกระดูกพรุน”
โดยรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์