คำถามยอดฮิตจากผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม:

“หากข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้าง ควรผ่าทีละข้าง หรือ พร้อมกันทั้งสองข้างดี”

และจะมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอะไรไหม

พบคำตอบได้ในซีรีส์ “หมอณัฐพล” ตอนที่ 5: “ผ่าทีละข้าง หรือสองข้างดี”

วิทยากร: รศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หากข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้าง ควรผ่าทีละข้างหรือพร้อมกันทั้งสองข้างดี

ข้อดี

ถ้าข้อเข่าเสื่อมมากทั้งสองข้าง ทำพร้อมกันจะช่วยให้ทำกายภาพได้เร็วกว่าทำข้างเดียว

ถ้าผ่าตัดข้างเดียว เมื่อผ่าเสร็จแล้ว ข้างหนึ่งจะตรง อีกข้างจะโค้ง ทำให้ความยาวขาไม่เท่ากัน

ข้อจำกัด

ข้อจำกัดของการผ่าตัดเข่าพร้อมกันสองข้าง คือ ผู้ป่วยต้องมีสุขภาพแข็งแรง หัวใจแข็งแรง ต้องตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจอัลตร้าซาวนด์ การทำงานของหัวใจภายใต้ภาวะกดดันจากการให้ยา ดูว่าหัวใจทำงานหนักขึ้นได้ดีหรือไม่ ไม่มีโรคไต โรคตับ และโรคอื่นๆ ผู้ป่วยต้องมีสุขภาพดี

นอกจากนี้ ต้องมีการระงับปวดที่ดีเยี่ยม เพราะผู้ป่วยจะปวดเพิ่มเป็นสองเท่าเนื่องจากผ่าตัดสองข้าง ดังนั้นจึงต้องทำงานร่วมระหว่างแพทย์ผู้ผ่าตัดกับวิสัญญีแพทย์ ต้องให้ยาระงับความเจ็บปวดมากกว่าผ่าข้างเดียว การผ่าตัดต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างรวดเร็ว

สรุป

ถ้าผู้ป่วยมีข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้าง เข่าโก่งมาก มีสุขภาพดี สามารถผ่าได้ แต่ต้องอยู่ในการรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีทีมงานแพทย์วิสัญญีเป็นอย่างดี จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้เข่าได้อย่างรวดเร็ว