วิธีการรักษาโรคซึมเศร้ามักเป็นการผสมผสานกันระหว่างการรักษาด้วยยา การบำบัดด้วยการพูดคุย และการรักษาโดยตัวผู้ป่วยเอง โดยวิธีที่แพทย์ใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะอาการที่ผู้ป่วยเป็น

สำหรับตัวผู้ป่วยเอง สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อช่วยปรับสภาวะอารมณ์ของตนให้ดีขึ้น คือการปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเสียใหม่ เช่น ออกกำลังกายให้มากขึ้นกว่าเดิม ลดการดื่มแอลกอฮอล์ลง เลิกสูบบุหรี่ และใส่ใจกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น วิธีเหล่านี้จะช่วยให้หายจากโรคซึมเศร้าได้เร็วขึ้นเช่นกัน

ที่สำคัญ คุณต้องกินยาให้ครบตามที่แพทย์สั่ง แม้จะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะหากหยุดกินยาเร็วเกินไป อาการอาจกลับมากำเริบซ้ำได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดหากสงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคซึมเศร้า คือ คุณไม่ควรปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไป เพราะยิ่งไปพบแพทย์เร็วเท่าใด คุณก็มีโอกาสหายจากโรคเร็วขึ้นเท่านั้น