แมวขึ้นชื่อเรื่องเก็บอาการป่วยได้เก่ง
บางครั้งเจ้าของแมวอาจไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงของตนไม่สบายอยู่หรือไม่

ทว่าผลการศึกษาใหม่ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์วารสารด้านวิทยาศาสตร์ชื่อ PLOS ONE พบว่า มีสัญญาณ 25 ประการที่อาจบ่งบอกได้

โดยนักวิจัยเชื่อว่า พฤติกรรมทั้ง 25 ประการนี้จะเป็นตัวช่วยให้เจ้าของแมวเข้าใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของตนอาจเจ็บป่วยอยู่หรือไม่