ปัจจุบันทั้งการทำงานและสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง ตลอดจนการสื่อสารแบบดิจิทัลที่มาแรงแซงโค้งล่อใจจนทำให้คุณต้องโกงเวลานอนของตัวเองลง

แต่ทราบหรือไม่ว่า การนอนคือกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญต่อทุกระบบสรีระในร่างกายมนุษย์

ดังนั้น เมื่อเวลานอนถูกลิดรอนลงไป ปัญหาสุขภาพต่างๆ อาจมาเยือน และทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงได้

ลองมาดู 7 สัญญาณเตือนภัยที่จะบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่คุณควรตั้งใจเข้านอนให้เร็วขึ้น!