7 เรื่องควรใช้ต่อรองก่อนรับงานใหม่

พี่น้องผู้ใช้แรงงานและมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย…
เราลองมาดูกันดีกว่าว่า สำหรับคนในชาติตะวันตกแล้ว หากไปสัมภาษณ์งานใหม่ เขาจะสามารถต่อรองเรื่องอะไรกับนายจ้างได้บ้าง
มีคำแนะนำข้อไหนที่เราจะสามารถเอามาปรับใช้กับเราได้บ้าง
ไปดูกันเลย!